Tytuł stanowiska: IT Project Manager
Rodzaj pracy: Contract
Wymiar etatu: Full-time
Lokalizacja: PL
Ogłszenie opublikowane: 02-08-2022
Numer oferty: 32365

Opis stanowiska

Ogłoszenie opublikowane przez Professionals Group sp. z o.o. agencję zatrudnienia zarejestrowaną w KRAZ pod nr 23835 / Advertisement published by Professionals Group sp. z o.o. an employment agency registered in KRAZ under no. 23835.

 

 

Wymagania:

 • Min. 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami wdrożeń systemów informatycznych.
 • Doświadczenie w branży utilities.
 • Certyfikat potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektami.
 • Odporność na stres i zmienność otoczenia biznesowego.
 • Wnikliwość w podejściu do rozwiązywania problemów, analityczne myślenie.
 • Samodzielność, skuteczność, orientacja na rezultat.

 

 

Zakres obowiązków:

 • Realizacja dużych projektów IT w firmach sektora utilities.
 • Zarządzanie cyklem życia projektu od inicjowania do zamknięcia.
 • Planowanie i definiowanie zakresu projektu, pakietów prac, zadań i czynności, harmonogramowanie i budżetowanie, opracowywanie business case projektu.
 • Zarządzanie realizacją prac projektowych, zarządzanie zakresem, harmonogramem, budżetem, ryzykiem i zmianą.
 • Monitorowanie projektu, sporządzanie raportów, przygotowywanie prezentacji okresowych i problemowych.
 • Zarządzanie zespołem projektowym, kontrolę efektywności wykorzystania zasobów.
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie, zarządzanie interesariuszami.
 • Współpracę oraz nadzór nad wykonawcami oraz doradcami.
 • Odbieranie produktów prac zespołu projektowego oraz prac wykonawców.
 • Odpowiedzialność za rentowność i wynik projektu.

 

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznym i szybko rozwijającym się zespole.
 • Inspirującą atmosferę, możliwość wpływu i kreowania rzeczywistości.Możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji.
 • Elastyczną formę współpracy.
 • Możliwość pracy zdalnej.
Dokument mniejszy niż 10MB